Forskjellige typer forbrukslån

lån penger på dagen online

Bankene opererer med flere forskjellige betegnelser på forbrukslån uten sikkerhet, som regel ut i fra hvor stor lånesummen er. Det som er felles er at lånene kan skaffes raskt, og det stilles ingen krav til sikkerhet. De øvrige kravene til søkeren, som alder og inntekt, varierer i forhold til hvor mye som skal lånes, og også fra bank til bank. Nedbetalingstiden varierer naturligvis også, der de minste lånene må innfris raskere enn de større lånesummene. Unntaket her er såkalte brukskreditter, noe vi også vil se nærmere på.

Store forbrukslån uten sikkerhet

Med stort forbrukslån menes det som regel lån på flere hundre tusen. I dag er den maksimale grensen du kan lån en halv million, noe som tilbys av blant annet Bank Norwegian, Monobank og OPP Finans. Det finnes også et par banker som har lånegrenser tett opp mot dette, for eksempel Santander Consumer Bank  og Re:member med sine 350 000 kroner. Alle disse bankene yter selvsagt mindre lån, men med varierende minstebeløp. Bank Norwegian har den laveste lånesummen av de store bankene, med 5 000 kroner, mens Monobank ikke yter lån på under 25 000 kroner. Alle disse bankene har 15 år som maksimal nedbetalingstid. 

At den maksimale lånestørrelsen er 500 000 kroner, betyr ikke at man uten videre vil få innvilget et slikt lån. Selv om man er kredittverdig, kan banken avslå søknaden fordi de anser at betalingsevnen (inntekt i forhold til utgifter) er for dårlig for den lånesummen man søkte om. I slike tilfeller skjer det ofte at banken selv tilbyr søkeren en lavere lånesum.For å lese mer om slike lån kan du også se nettsiden http://lanpengerpadagen.weebly.com/

Mellomstore forbrukslån

Thorn Privat Finans legger seg på et slags mellomsjikt for forbrukslån, med lånegrense på inntil 100 000 kroner. Dette forbrukslånet gir låntakeren mulighet til å få innvilget inntil to betalingsfrie måneder ved behov. Thorn tilbyr også kredittkjøp av hvitevarer og elektronikk på sin egen nettbutikk for slike produkter.

Fokuslån er en annen aktør innen forbrukerfinansiering som tilbyr mellomstore forbrukslån. Lånegrensen hos dette selskapet er 75 000 kroner, med maksimal nedbetalingstid på 80 måneder. Felles for disse to bankene er at tilbakebetalingen er ganske fleksibel. Men, dette igjen kan føre til at lånets totalkostnader blir høye.

Smålån på inntil 50 000 kroner

Hva som omfattes av begrepet smålån er noe vanskelig å slå fast med sikkerhet. Strengt tatt er det like greit å kalle slike lån for små forbrukslån. De fleste banker som averterer med smålån, mener lånesummer på inntil 40 000 – 50 000 kroner. Her finnes det flere banker som har øvre lånegrense på omtrent dette nivået, blant andre Klikklån og L’EASY. Forskjellen på disse lånene, og et lån fra de bankene som er nevnt ovenfor, går stort sett på størrelsen av etableringsgebyret.

Bankene med lave lånegrenser har gjerne lavere etableringsgebyr, men også høyere nominelle minsterenter. Om man trenger et lån som kan ytes av for eksempel både Bank Norwegian og L’EASY (inntil 50 000 kroner), vil det derfor være smart å søke hos begge, for å sammenligne og finne det rimeligste alternativet. Høyere rente hos en bank, kan likevel bety lavere totalkostnader fordi etableringsgebyret er lavere, og motsatt.

Mikrolån på noen få tusenlapper

Et mikrolån kan være så lite som 1 000 kroner, mens øvre grense for denne betegnelsen kan anses å ligge rundt 5 000 – 6 000 kroner. Eksempler på banker som tilbyr så små lån er Folkia, Frogtail og Ferratum Bank. Sistnevnte har en øvre lånegrense på kun 4 000 kroner for nye kunder, mens eksisterende kunder kan låne inntil 6 000 kroner. Disse lånene forventes tilbakebetalt i løpet av kort tid, og gjerne kun en til halvannen måned når lånebeløpet er på sitt minste. De effektive rentene blir dermed temmelig høye.

Låner du for eksempel 3 000 kroner fra Folkia, må lånet gjøres opp innen 1 måned (øvre grense er 20 000 kroner og 12 måneders nedbetalingstid). Kostnadene du betaler for denne lånesummen vil ligge på rundt 5-600 kroner. Omregnet til et helt år, vil dermed rentene bli på flere hundre prosent, siden effektiv og nominell rente oppgis alltid for hele år. Betaler man tilbake som avtalt, er 500 kroner for et slikt lån akseptabelt. Banken ville neppe kunne drevet med utlån dersom de hadde hatt renter på nivå med boliglån. Men, utsetter man betalingen på et eller annet vis i lang tid, ved for eksempel betalingsutsettelser eller mislighold, vil lånet bli meget dyrt til slutt.

Brukskreditt fra Komplett Bank eller Online24

Noen få finansselskap har spesialisert seg på såkalt fleksibelt forbrukslån, noe som er en brukskreditt uten sikkerhet. Dette får man blant annet fra Komplett Bank (inntil 400 000 kroner) og Online24. Sistnevnte er en lånemegler som formidler forbrukslån og brukskreditt fra flere banker, og har derfor forskjellige lånegrenser, avhengig av hvilken bank kreditten kommer fra. Felles for kredittene er at lånetakeren ikke betaler renter for ubenyttet kreditt, på samme vis som med et kredittkort.

For eksempel kan man ha en brukskreditt på 200 000 kroner, som man bruker 50 000 kroner av til et eller annet formål. Da er det kun denne siste summen som koster noe i form av renter. Resten står disponibelt inntil man trenger pengene, og man overfører enkelt fra banken selv, via kontofon eller nettbank. Dette vil for enkelte kunne bety lavere rentekostnader, så lenge man bruker kreditten fornuftig. En annen fordel med brukskreditter er at de er løpende. Det vil si de gjelder i flere måneder etter at de eventuelt er oppgjorte, noe som gjør at man ikke trenger søke på nytt dersom man igjen får behov for en kapitalinnsprøyting.