Forskning om visuell kunst i Norge

Vi er heldige i Norge, som har myndigheter som tar kunst på alvor og legger til rette for at kunsten får vilkår som gjør at nye kunstnere kan blomstre. Kulturrådet, som hører til Kulturdepartementet, er en viktig del av dette arbeidet med forskning.

22 Apr 2019