Kunst skal overbevise andre til å ta rette valg

Vi ser mange problemer knyttet til sosial urettferdighet i dagens samfunn. Vi er nødt til å bli flinkere til å få med alle i samfunnet uten trakassering og trusler. Kunst kan virke som et lim i dynamikken mellom forskjellige mennesker og kulturbygging!

15 Nov 2021